Rivo Verkstads AB är en flexibel legotillverkare inom området medeltung skärande bearbetning. Vi har kunder inom stål-, pappers-, livsmedels-, offshore-, samt gruvindustrin.Valsar, axlar och hydraulikkomponenter är exempel på några av de detaljer vi kan bearbeta. Vi har en väl anpassad maskinpark och kan hantera detaljer upp till 10 ton.Vi är belägna i verkstadsindustrins geografiska centrum i Sverige, Karlskoga/Degerfors. Detta medför goda transportmöjligheter och därigenom kortare ledtider.Rivo har 60 års erfarenhet och består av skickliga yrkesarbetare vilket gör att du lugnt kan anförtro dina uppdrag till oss. Det här är vad vi, med glädje och yrkesstolthet ställer till ditt förfogande.Några av våra kunder

johnson_metall_2 Moorlink logo-300dpi AtlasCopco_logotyp